Wat hebben yin en yang gemeen met voeding?

Wat hebben yin en yang gemeen met voeding?

Wat hebben yin en yang gemeen met voeding?

Het uitgangspunt is dat elk fenomeen een tegenovergestelde versie heeft, wat het compleet maakt. Deze beide tegenstellingen creëren een geheel. Er kan geen dag zonder nacht zijn, licht zonder duisternis, vreugde zonder droefheid en gezondheid zonder ziekte.

Yin yang is niets anders dan balans, harmonie of evenwicht. En ook een symbool van tegengestelde krachten, zoals: hitte-koud, bewegen-stil staan, licht-duisternis, mannelijk-vrouwelijk, dag-nacht.. die met elkaar in wisselwerking staan. Het zijn de definities van tegenstellingen in de natuur, in de ruimte en in de mens.

Niets is volledig yin of yang. Als ze in balans zijn, kan er sprake zijn van een positieve, harmonieuze ordening, terwijl onbewuste en onbeheersbare fluctuaties tussen yin en yang tot disharmonie leiden.

Hoewel ze twee verschillende polen zijn, zitten yin en yang tegelijkertijd in elke substantie, ze kunnen niet gescheiden worden, ze bestaan in een onderlinge verbinding, in een constante balans en harmonie. Alles in de wereld en in het universum, binnen en buiten, kan worden gekwalificeerd voor yang of yin.

Omdat de mens voortdurend verandert afhankelijk van interne en externe factoren, verandert ook de relatie tussen yin en yang in het lichaam. Hoe vaker je tot het uiterste gaat, hoe efficiënter het balanceringsproces om de homeostase te behouden.

Alle verschijnselen – fysiologisch, fysiek, materieel, psychologisch en sociaal zijn een combinatie van yin en yang, dus ons dagelijks voedsel zou een combinatie van hen moeten zijn.

Maar laten we beginnen met de algemene energie van de mens.

tekening van tabel hoe energievan de mens ontwikkeld

Het menselijk lichaam levert energie uit twee bronnen: de pre-geboorte en de post-geboorte. De chi van pre-geboorte nemen we mee bij geboorte in deze wereld. Het bestaat uit twee elementen.

De eerste hiervan is de genetische en culturele erfenis, zoals uiterlijk en karaktereigenschappen die specifiek zijn voor de cultuur waarin we leven.

Het tweede ingrediënt is de karmische chi, dat spirituele indrukken uit eerdere levens bevat. De chi pre-geboorte is de basis van het leven, en wanneer het is verbruikt, sterft de persoon.

Waarom gezonde levensstijl

De hoeveelheid beschikbare pre-geboortetijd is vooraf bepaald en het is niet mogelijk om deze te verlengen. Bewegings- en meditatieoefeningen worden gebruikt om chi te produceren en om te voorkomen dat de chi pre-geboorte opgebruikt wordt. (Voorkom dus het gebruik van chi pre- geboorte).

Hoe meer chi wordt gemaakt na de geboorte, des te minder wordt de pre geboorte chi verbruikt. Dat is de reden waarom een ​​gezonde levensstijl en een dieet bestaande uit gezonde voedingsmiddelen rijk aan chi energie zo belangrijk zijn.

Wanneer we onze maaltijden voorbereiden geven we bewust of niet energie aan hem. Op één voorwaarde dat we zelf koken(dus geen klant en klare maaltijden) en met onbewerkte producten. Als we er nog kruiden en specerijen aan toevoegen, krijgen we een energieke, heerlijke maaltijd. Door de aard van producten te kennen, kunnen we de balans van voedingsmiddelen beïnvloeden door middel van een juiste bereiding.

tabel kenmerken van een gezonde maaltijd

Het grootste probleem van diëten is dat ze tegenwoordig geen rekening houden met het energieke karakter van voedsel. Dit leidt tot te veel consumptie van zuivelproducten, zuidvruchten en rauwe groenten. Voeding van deze producten gedurende lange tijd, vooral in de winter, leidt tot een tekort aan energie yang en verzwakt de chi na-geboorte.

Het geheim van gezond eten en koken is dat de maaltijden meestal thermisch gebalanceerd zijn( dus warm). De basis van het dieet moeten neutrale producten zijn, die bij uitstek geschikt zijn om de wankele gezondheidstoestand te stabiliseren. Warme en koele producten moeten echter op een gebalanceerde manier worden geselecteerd.

Een ziekte in het lichaam is altijd een teveel of een tekort aan energie (yin of yang) in een of meer organen. Bloed stroomt in de bloedvaten en energie stroomt door de meridianen. Het bloed- en de energie stroom zijn nauw met elkaar verbonden. Ze bevorderen of remmen elkaar afhankelijk van het feit of het lichaam gezond of ziek is.

tabel wat energie in het menselijk lichaam bepaald

Seksuele energie

We onderscheiden twee ziekte factoren, zowel intern als extern. Interne factoren zijn onder meer emoties en gedachten, en op de externe hebben invloed, klimaat, milieu en voeding.

Wanneer het evenwicht in het menselijk lichaam zich gedraagt, blijft hij gezond. Het geeft hem een goed humeur, en slaap en rust zorgt voor herstel. Een persoon in balans geniet ook van gezonde seksuele energie.

Yin en Yang streven altijd naar balans. Balans is de sleutel tot gezondheid.

Dit alles is afhankelijk van ons. We kunnen zelf beslissen en onze eigen keuzes maken, willen we voor onze gezondheid zorgen of willen we hem tenietdoen. Wij volwassenen, moeten onszelf bevrijden van stereotypen en reclame.

De patronen afwijzen die gereproduceerd zijn door onze overgrootvaders, grootouders en ouders en de weg bewandelen van het evenwicht. Zonder het oude te weigeren, kun je niet aan een nieuwe beginnen. Zonder afwijzing van onbalans, is het onmogelijk om balans te vinden.

Take care en een goed begin

Sylwia en René

Bronnen: Temelie- voeding volgens de vijf elementen

Laatste berichten;

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Instagram